ogrenci mentorlugu 1

Öğrenci Mentorluğu nedir?

Öğrenci mentoru, sorumlu olduğu öğrencinin akademik ve sosyal-duygusal gelişimini birebir takip eder.

Mentorluk öğrencinin kendi öğrenme sürecini destekleme ve bu öğrenme sürecinde mentorun bir rehber olarak yol haritası çizmesi şeklinde düşünülebilir. Mentorluk profesyonel bağlamda deneyimli ve yetkin olan mentor ile daha az deneyimli ve yetkin olan öğrenci arasındaki başarıya ulaştırıcı ve tamamlayıcı bir ilişkidir. Mentorluk süreci öğrenciyi başarı sürecinde desteklemek amacı ile yapılan bir dizi toplantı, eğitim, konuşmadır. Bilinen bir perspektif veya rehber olma modelini kullanır.

Her insan özeldir ve farklı öğrenir.  Bu sebeple kişiye özel çalışma programı ile yol haritası öğrenciyi başarıya ulaştıracaktır. Öğrenci mentorları tam bu noktada, kişiye rehber olan ve hedefe ulaşmasında yol arkadaşlığı yapan profesyonel eğitimcilerdir. Öğrenci mentorluğunda özet olarak şunları yapıyoruz.

Öğrenciye uygun metotları bulmak için Öğrenci Testleri ve Yorumlama yapılıp Gelişim ihtiyaçlarının tespit ediliyor.

 • Öğrencinin gelişimini belirli aralıklarla birlikte değerlendirip ve takip ediliyor.
 • Hızlı Okuma Teknikleri öğretiyoruz.
 • Hafıza Geliştirme Yöntemleri kullanıyoruz.
 • Öğrenmeyi öğretme
 • Test çözme Teknikleri öğretme
 • Verimli Ders çalışma Teknikleri öğretme
 • Öğrenciler için Etkili Pi – Ki Teknikleri kullanılır.
 • Stres Yönetimi İçin Nefes Teknikleri öğretme
 • Her dersin ayrı ayrı nasıl çalışılırın kişiye özel planlarını yapma
 • Her dersin ayrı ayrı nasıl çalışılırın kişiye özel planlarını yapılıyor.
 • Okulda istenirse bir eğitimci (rehber öğretmeni) ile sürekli iletişim kuruluyor.
 • Yaşama uyum sağlayacak beceriler kazanmasına, akademik ve sosyal alanda daha etkin olabilmesine destek olunuyor.
 • Dikkatini geliştirmesi, çalışma alışkanlıklarını kişisel özellik ve ihtiyaçlarına en uygun olacak şekilde düzenlemeyi öğretiyoruz.
 • Hazırcılıktan kurtulup kendi sorumluluklarını tanımasına destek oluyoruz.
 • Kendilerini fark etmesine
 • Hayatının içinde eğitimin önemini canlı tutma
 • Eğitim ve sosyal hayatında yol gösterici olma
 • Yeterli olmak istediği konularda motivasyon ve özgüvenini artıma
 • Kişiye özel ders programı yapıp onun takibini yapma
 • Aile, öğrenci ve mentor iletişim üçgeni sağlanıyor.

Bir öğrenciye sorumluluk yüklediğimizde ona yol gösterecek birinin yanında olduğunu hissetmesi öğrencinin başarısını artırır. Bunun yanında sorumluluklarının (çalışma programı gibi) bir mentor tarafından izlenmesi öğrencinin sorumluluk duygunu canlı tutar. Bu süreçte hem arkadaş hem sorumlu olduğu bir eğitici olarak çocuklarımızın yanında olup akademik ve sosyal başarılarını birlikte görmek isterim. Bu süreçte ihtiyaç olduğu zamanlarda mentorluğun yanında öğrenci ve aile koçluğu seansları bu işi bütünsel olarak çözecektir. Öğrenci mentorluğunu tüm Türkiyede online ya da yüz yüze gerçekleştirme imkanımız mevcuttur.

Sevgiler.

(Öğrenci mentorluğunu tüm Türkiyede online ya da telefonla gerçekleştirme imkanımız mevcuttur)

Öğrenci koçluk seanslarımızı online veya telefonla gerçekleştirme imkanımız mevcuttur.

İletişime Geç